صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۳۹۹/۹/۹
هیأت مدیره

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

سید عبدالله سجادی

تلفن: 12-88738611

نمابر: 88738635

پست الکترونیک:    manager@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

سید آرش شهرآئینی

تلفن: 88738634

نمابر: 88738635

پست الکترونیک:    shahraini@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

محسن حسن الفت

 

تلفن: 88738633

نمابر: 88738635

پست الکترونیک:    olfat@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

حجت اله حسینی

تلفن: 88738633

نمابر: 88738635

پست الکترونیک: info@egfi.org 

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

تاریخ به روز رسانی: 2020/11/25
تعداد بازدید: 14072
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره ۵ - تلفن: (۶ خط) ۸۸۷۳۳۳۷۰-۰۲۱
Powered by DorsaPortal