۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر
بیمه نامه سرمایه گذاری

این بیمه­ نامه اصل و سود سرمایه­ گذاری­های میان و بلندمدت سرمایه­ گذاران ایرانی در کشورهای هدف که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در خارج از کشور اجرا می­شوند منوط به آنکه حد اقل60% محتوای ایرانی در پروژه سرمایه گذاری لحاظ شود را صرفاً در  برابر ریسک­های سیاسی تحت پوشش قرار می­دهد. 

ریسک­های تحت پوشش بیمه نامه سرمایه گذاری:

1) محدودیت در تبدیل و یا نقل و انتقال ارز: یا بعبارتی هر گونه محدودیت در فرآیند تبدیل و انتقال ارز که در نتیجه تصمیم از جانب دولت میزبان و یا مسئولین دخیل در امر تبدیل و انتقال ارز در جهت ممانعت از خروج ارز و یا تبدیل ارز در وجهی ناعادلانه اخذ می‌گردد و یا هرگونه اقدام دولتی که به اعمال محدودیت‌های تبدیل پول رایج محلی به انواع ارز‌های در دسترس و یا انتقال ارز به خارج از کشور میزبان منجر شود که از ابتدای دوره سرمایه­ گذاری در زمره قوانین دولت میزبان نبوده و بعداً اعمال شود.

2) سلب مالکیت و اقدامات دولت: شامل ملی شدن و مصادره، مصادره خزنده، قصور و کوتاهی مقامات دولتی کشور میزبان در خصوص الزامات قانونی مربوط به سرمایه‌ گذار، اقدامات تبعیض‌آمیز قضایی،‌ قانونی و اداری مقامات دولتی کشور میزبان، و یا هرگونه مصادیق نقض تعهدات مندرج در موافقتنامه دو جانبه حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت میزبان

3) ریسک جنگ: شامل بروز جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، اغتشاش، کودتا، آشوب‌های داخلی و بطور کلی هرگونه خشونت یا زد و خورد سازمان یافته توسط نهاد سیاسی در کشور میزبان یا هرگونه فعالیت سیاسی که کشور میزبان در آن دخالت دارد.

4) ریسک نقض قرارداد: زیانهای سرمایه­ گذار ناشی از نقض یا رد قرارداد منعقده فی‌ما‌بین ذینفع بیمه‌ نامه و دولت میزبان را پوشش داده و در صورتی جبران می شوند که ذینفع بیمه‌ نامه هیچگونه دسترسی قضایی و یادآوری جهت اخذ حکم قطعی خسارت وارده در اثر نقض قرارداد یا رد آن از سوی دولت میزبان را نداشته باشد و یا نتواند در زمان مقرر حکم دادگاه را اخذ نماید و یا تصمیم نهایی دادگاه صالحه علیرغم صدور قابلیت اجرایی علیه دولت را نداشته باشد؛

واجدین شرایط اخذ پوشش، پیش از شروع طرح سرمایه­ گذاری می توانند نسبت به درخواست پوشش بیمه سرمایه­ گذاری اقدام و در صورت احراز شرایط پوشش، وجود سقف کشوری مکفی و همچنین توجیه­ پذیری طرح و البته رعایت محتوای محلی و ایرانی پروژه و اثبات تاثیرگذاری آن بر صادرات کالا و خدمات از مبداء ج.ا.ایران از پوشش بیمه سرمایه­ گذاری صندوق استفاده نمایند.میزری

شرکت­ها یا اشخاص ایرانی که در نظر دارند اقدام به چنین سرمایه­ گذاری­هایی در سایر کشورها بنمایند با اخذ بیمه­ نامه سرمایه­ گذاری صندوق طرح خود را در مقابل ریسک­های صدرالاشاره بیمه نمایند.

میزان حق بیمه این نوع بیمه­ نامه نیز با توجه به شرایط سرمایه ­گذاری و رتبه تک تک ریسک­های سیاسی فوق در بازار کشور میزبان، تعداد ریسک­های مورد درخواست برای اخد پوشش و همچنین وجود یا عدم وجود موافقت­نامه ­های تشویق و حمایت از سرمایه ­گذاری­های متقابل فی­مابین ج.ا. ایران و کشور میزبان محاسبه و اخذ می­گردند.

واجدین شرایط اخذ بیمه نامه:

سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور که با هدف نیل صورت می گیرد :

§         سرمایه گذاری جدید باشد.

§         حداقل 3  سال بطول انجامد.

§         منجر به صدور مواد اولیه و ماشین آلات و خدمات از ایران گردد و حداقل 50%  سهم سرمایه گذار ایرانی از ایران تأمین شود.

 

مراحل انجام کار:

§         دریافت اطلاعات مورد نیاز از سرمایه گذار (کشور میزبان، جزئیات پروژه) بمنظور اعلام آمادگی صندوق جهت پوشش ریسکهای این بیمه نامه.

§         درخواست بیمه نامه از سوی سرمایه گذار.

§         دریافت مدارک مورد نیاز از سرمایه گذار

§         بررسی مدارک مربوط به پروژه سرمایه گذاری

§         سنجش وضعیت ریسکهای سیاسی کشور میزبان.

§         طرح و تصویب صدور بیمه نامه در کمیته فنی- اعتباری و هیأت مدیره.

§         دریافت حق بیمه از بیمه گذار.

§         صدور بیمه نامه به نفع متقاضی.

 

 مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه­ نامه سرمایه­ گذاری

1) تصویر آگهی ثبت، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت ایرانی مجری طرح به همراه گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی،

2) تصویر کلیه مدارک مربوط به شرکت خارجی (شرکت پروژه) شامل مجوزهای ثبت شرکت، مجوز اخذ شده از سازمان سرمایه­ گذاری در کشور میزبان

3) تصویر قرارداد مشارکت سرمایه‌ گذاری با شریک خارجی (برای مشخص نمودن درصد سهام طرف ایرانی و طرف خارجی در شرکت پروژه) موید آورده سرمایه نقدی یا غیرنقدی یا تفاهم­نامه و سند همکاری دو جانبه دولتی فی­مابین دو کشور دال بر موافقت دولت میزبان با پروژه و تسهیلاتی که در این جهت برای سرمایه ­گذار فراهم می­نماید (در صورتیکه قرارداد به زبانی غیر از زبان انگلیسی منعقد گردیده باشد، ارائه ترجمه رسمی آن الزامی است)،

4) طرح توجیه اقتصادی پروژه نشانگر قالب کلی سرمایه­ گذاری (BOT، BOO و...) و درصد محتوای ایرانی پروژه، به همراه جداول جریانات وجوه نقدی، نرخ بازگشت سرمایه و نقطه سر­به­ سر شدن هزینه و درآمد به همراه اطلاعات حساب بانکی، (نوع ارزی که عواید ناشی از پروژه سرمایه­ گذاری به آن واریز می­گردد)،

5) اعلام قوانین موجود در کشور سرمایه ­پذیر ناظر بر نقل و انتقال ارز و خروج عواید و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه به کشور مبدا،

6) گزارش توجیهی از نقش، تاثیر و عملکرد احداث خط آهن مربوطه در توسعه صادرات کشور و ارائه خدمات به صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در خلال سالهای بهره ­برداری،

7) هرگونه مدرک دیگری از جمله مصوبات دولتی و تکلیفی/ توصیه­ نامه ­های سفارت ج.ا.ایران/ستاد توسعه همکاری­های ایران با کشور سرمایه ­پذیر که از نظر آن که از نظر سرمایه‌ گذار در جهت تسریع صدور بیمه‌نامه اهمیت داشته باشد.


 

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ارائه مدارک لازم.

 

مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه­ نامه سرمایه­ گذاری

1) تصویر آگهی ثبت، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت ایرانی مجری طرح به همراه گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی،

2) تصویر کلیه مدارک مربوط به شرکت خارجی (شرکت پروژه) شامل مجوزهای ثبت شرکت، مجوز اخذ شده از سازمان سرمایه­ گذاری در کشور میزبان

3) تصویر قرارداد مشارکت سرمایه‌ گذاری با شریک خارجی (برای مشخص نمودن درصد سهام طرف ایرانی و طرف خارجی در شرکت پروژه) موید آورده سرمایه نقدی یا غیرنقدی یا تفاهم­نامه و سند همکاری دو جانبه دولتی فی­مابین دو کشور دال بر موافقت دولت میزبان با پروژه و تسهیلاتی که در این جهت برای سرمایه ­گذار فراهم می­نماید (در صورتیکه قرارداد به زبانی غیر از زبان انگلیسی منعقد گردیده باشد، ارائه ترجمه رسمی آن الزامی است)،

4) طرح توجیه اقتصادی پروژه نشانگر قالب کلی سرمایه­گذاری (BOT، BOO و...) و درصد محتوای ایرانی پروژه، به همراه جداول جریانات وجوه نقدی، نرخ بازگشت سرمایه و نقطه سر­به­ سر شدن هزینه و درآمد به همراه اطلاعات حساب بانکی، (نوع ارزی که عواید ناشی از پروژه سرمایه­ گذاری به آن واریز می­گردد)،

5) اعلام قوانین موجود در کشور سرمایه­ پذیر ناظر بر نقل و انتقال ارز و خروج عواید و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه به کشور مبدا،

6) گزارش توجیهی از نقش، تاثیر و عملکرد احداث خط آهن مربوطه در توسعه صادرات کشور و ارائه خدمات به صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در خلال سالهای بهره ­برداری،

7) هرگونه مدرک دیگری از جمله مصوبات دولتی و تکلیفی/ توصیه­ نامه ­های سفارت ج.ا.ایران/ستاد توسعه همکاری­های ایران با کشور سرمایه ­پذیر که از نظر آن که از نظر سرمایه‌ گذار در جهت تسریع صدور بیمه‌نامه اهمیت داشته باشد.

 

زمان و روزهای ارائه خدمت: از ساعت 8 الی 16 در روزهای شنبه الی چهارشنبه

  

جهت استفاده از محاسبه گر هزینه/حق بیمه سرمایه گذاری کلیک نمایید.

 

صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/27
تعداد بازدید:
8169
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:13
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تماس با ما
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5
تلفن: (6 خط) 88733370-021
فکس: 88733376-021
ایمیل: Info@egfi.org
ساعات و روزهای کاری: ساعت 6:30 الی 13:30 روزهای شنبه الی چهارشنبه  
اشتراک خبرنامه
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند.
logo-samandehi
کلیه حقوق نزد صندوق ضمانت صادرات ایران محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal