صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۴۰۰/۷/۲
بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار خریدار

این نوع بیمه­ نامه ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود اعتبارات اعطایی بانک­­ها و موسسات مالی به اعتبارگیرندگان خارجی (خریداران/ کارفرمایان) را در قبال اخذ تضامین شرکتی، بانکی و یا دولتی از سوی ایشان، برای بانکها و موسسات تامین مالی کننده پوشش می‌دهد. 
بمنظور فراهم آوردن امکان خرید کالا و خدمات ایرانی بصورت اعتباری برای خریداران خارجی، بانکهای داخلی در قالب خطوط اعتباری اقدام به اعطای اعتبار به خریداران/ کارفرمایان خارجی تحت پوشش بیمه ه­ای صندوق ضمانت صادرات ایران می نمایند. در چارچوب این تسهیلات،‌ صادرکننده، کالا یا خدمت صادراتی را بر اساس اعتبارات اسنادی یا قراردادهای تجاری برای خریدار/کارفرما ارسال/اجرا نموده و وجه آن را پس از ارائه مدارک حمل/صورت وضعیتهای تأیید شده، از بانک ایرانی دریافت می‌نماید. بانک تامین مالی کننده نیز به پشتوانه بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار خریدار صندوق مطالبات صادر کننده/پیمانکاران ایرانی را پرداخت می نماید تا در سررسید مقرر و در صورت عدم بازپرداخت وجوه از سوی اعتبار گیرنده خارجی از صندوق مطالبات خود را دریافت نماید. 
به عبارت دیگر در صورت عدم بازپرداخت بموقع تسهیلات دریافتی توسط اعتبارگیرنده خارجی، صندوق نسبت به پرداخت خسارت وارده به اعتبار دهنده  اقدام می نماید. پشتوانه صدور این نوع بیمه­نامه/ضمانت نامه، اعتبار سنجی اعتبار گیرنده خارجی  ( خریدار/ بانک خارجی/دولت خارجی) توسط صندوق و اخذ وثایق مطمئنه بصورت ضمانتنامه دولتی و یا تضامین بانکی می­ باشد.
 

 

واجدین شرایط اخذ این ضمانت نامه:

بانکهای عامل ایرانی که بنا به درخواست صادرکنندگان/ پیمانکاران ایرانی اقدام به تأمین مالی صادرات (پس از حمل) می نمایند.

 

ریسکهای تحت پوشش ضمانتنامه اعتبار خریدار:

·         اعتباردهنده در سررسید بازپرداخت اعتبار یا قبل از آن، مطابق شرایط قرارداد تامین مالی موفق به وصول طلب خود از خریدار/ بانک خارجی (اعتبارگیرنده) نگردد و این امر ناشی از قصور اعتبارگیرنده در ایفای تعهدات خود باشد.

·         اعتباردهنده در سررسید بازپرداخت اعتبار یا قبل از آن، مطابق شرایط قرارداد تامین مالی موفق به وصول طلب خود از خریدار/ بانک خارجی (اعتبارگیرنده) نگردد و این امرمستقیماً و صرفاً ناشی از بروز یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

·         هر گونه اقدام یا تصمیمی که مداخله دولت کشور متبوع اعتبارگیرنده محسوب گردیده و مانع از اجرای تعهدات مندرج در قراردادتامین مالی گردد.

·         استمهال بدهی‌ها به موجب تصمیم دولت متبوع کشور اعتبارگیرنده، یا هردولت دیگری که پرداخت مربوط به قرارداد تامین مالی قرار است از طریق آن انجام شود.

·         حوادث سیاسی، مشکلات اقتصادی یا اقدامات دولتی یا قانونی که در خارج ازکشور ایران اتفاق افتاده و یا اجرا می‌شود و موجب جلوگیری یا تاخیر در انتقال اقساط بازپرداخت قرارداد تامین مالی می گردند.

·         وضع مقررات در کشور متبوع اعتبارگیرنده که بر اساس آن بازپرداخت اقساط به پول محلی  کشور متبوع اعتبارگیرنده جایگزین بازپرداخت اقساط به ارز مورد توافق در قرارداد تامین مالی می‌شود، بنحوی که به دلیل نوسانات نرخ ارز، پس از تبدیل پول محلی آن کشور به ارز مورد نظر جهت انتقال به اعتباردهنده، ارز حاصله از تبدیل،‌ کمتر از مبلغی می‌گردد که اعتباردهنده می‌بایست بر اساس قرارداد تامین مالی دریافت می‌نمود.

·         هرگونه اقدام یا تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران، در زمینه ممنوعیت همکاریهای تجاری که وصول مطالبات اعتباردهنده را با مشکل یا مانع مواجه سازد و زیانهای ناشی ازاین مورد از طریق دیگری توسط دولت جبران نگردد.

·         موارد فورس ماژور، شامل جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، ،‌شورش، اغتشاشات داخلی، اعتصابات، توفان، سیل، زلزله، آتشفشان که در کشور متبوع اعتبارگیرنده اتفاق افتد و مانع از پرداخت اقساط در سررسید مقرر گردد.

 

مراحل انجام کار:

§         انعقاد قرارداد فروش بین صادرکننده ایرانی و خریدار/کارفرمای خارجی با نظر بانک ایرانی.

§         درخواست خریدار/کارفرمای خارجی جهت دریافت تسهیلات از بانک ایرانی.

§         اعلام آمادگی صندوق جهت تضمین اعتبار.

§         اعلام شرایط تأمین مالی از سوی بانک اعتبار دهندة ایرانی به کارفرما/ خریدار/ اعتبارگیرندة خارجی/ بانک خارجی

§         درخواست رسمی اعتبارگیرنده خارجی جهت دریافت تسهیلات از بانک اعتبار دهنده ایرانی.

§         اعلام آمادگی رسمی ضامن خریدار جهت تضمین اعتبار به نفع اعتبار دهنده ایرانی.

§         انعقاد قرارداد تأمین مالی بین خریدار و یا بانک وی و  بانک ایرانی.

§         ارائه ضمانت نامه صادره از سوی ضامن خریدار به بانک عامل ایرانی.

§         واریز حق بیمه صندوق از سوی بانک عامل ایرانی (پس اخذ از اعتبارگیرنده خارجی)

§         صدور ضمانت نامه صندوق به نفع بانک اعتبار دهنده.

§         واریز پیش پرداخت/ میان پرداخت (طبق توافق بانک و اعتبار گیرنده خارجی) به بانک تأمین کننده مالی

§         گشایش اعتبار اسنادی بمیزان 100% اعتبار از سوی خریدار خارجی به نفع صادرکننده ایرانی.

§         حمل کالا/ ارائه خدمات و ارائه اسناد حمل/صورت وضعیتها به بانک اعتبار دهنده.

§         پرداخت وجه اعتبار اسنادی از سوی بانک اعتبار دهنده به صادرکننده

§         سررسید اقساط مبالغ تامین مالی شده و پرداخت از سوی اعتبارگیرنده خارجی

§         عدم پرداخت احتمالی اقساط از سوی اعتبار گیرنده خارجی

§         اعلام خسارت احتمالی از سوی بانک اعتبار دهنده به صندوق

§         پرداخت خسارت به بانک ایرانی در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بانک/ خریدار خارجی


مدارک مورد نیاز:

اعلام شرایط تأمین مالی به شرح ذیل از سوی بانک عامل جهت اخذ موافقت اصولی صندوق با پوشش :

1)     ماهیت ضامن خریدار

§         مبلغ قرارداد

§         طول دوره برداشت از تسهیلات

§         طول دوره تنفس و بازپرداخت

2)     تصویر قرارداد تأمین مالی

3)     تصویر قرارداد تجاری / پیمانکاری

 

 

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک لازم.

 

جهت استفاده از محاسبه گر هزینه/حق بیمه اعتبار خریدار کلیک نمایید.

 

صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/31
تعداد بازدید: 11644
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره ۵ - تلفن: (۶ خط) ۸۸۷۳۳۳۷۰-۰۲۱
Powered by DorsaPortal