صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۴۰۰/۷/۲
هیأت مدیره و معاونین

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

سید عبدالله سجادی

تلفن: 12-88738611

نمابر: 88738635

پست الکترونیک:    manager@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

سید آرش شهرآئینی

تلفن: 88738634

نمابر: 88738635

پست الکترونیک:    shahraini@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

محمد رضا نیازی

 

تلفن: 88738633

نمابر: 88738635

پست الکترونیک:    info@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

حسین وظیفه دوست

تلفن: 88738633

نمابر: 88738635

پست الکترونیک: info@egfi.org 

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

عضو موظف هیأت مدیره

ابراهیم حاجی نوروزی

تلفن: 88738633

نمابر: 88738635

پست الکترونیک: hajinoruzi@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

 

معاونت اقتصادی

علیرضا شمس

تلفن: 88733370

نمابر: 88733376

پست الکترونیک: info@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

معاونت حقوقی، توسعه مدیریت و منابع

سید امیر برهانی نائینی

تلفن: 88733370

نمابر: 88733376

پست الکترونیک: info@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

 

معاونت فنی

عباس رئیسی

تلفن: 88733370

نمابر: 88733376

پست الکترونیک: info@egfi.org

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5

 
تاریخ به روز رسانی: 1400/05/06
تعداد بازدید: 20128
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره ۵ - تلفن: (۶ خط) ۸۸۷۳۳۳۷۰-۰۲۱
Powered by DorsaPortal