صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
روند صدور بیمه نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و پرداخت خسارت
درخواست بیمه نامه از سوی صادرکننده

arrow-31-512

دریافت مدارک مورد نیاز از صادرکننده ازجمله مدارک مربوط به مناقصه جهت تشکیل پرونده

arrow-31-512

بررسی مدارک دریافتی و قرارداد فروش / اعتبار اسنادی مربوطه

arrow-31-512

اعتبار سنجی از خریدار/ بانک خارجی

arrow-31-512

طرح و تصویب بیمه نامه در هیات مدیره / کمیته فنی

arrow-31-512

دریافت حق بیمه از صادرکننده

arrow-31-512

صدور بیمه نامه به نفع متقاضی

arrow-31-512

اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بیمه گذار

arrow-31-512

پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه (صادرکننده ) پس از طی شدن زمان انتظار

arrow-31-512

واگذاری حقوق صادرکننده به صندوق

arrow-31-512

پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت
تاریخ به روز رسانی: 1395/12/17
تعداد بازدید: 6417
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره ۵ - تلفن: (۶ خط) ۸۸۷۳۳۳۷۰-۰۲۱
Powered by DorsaPortal