اخبار
شنبه 22 ارديبهشت 1403

صندوق ضمانت صادرات؛حامی صندوق ھای پژوھش و فناوری شد

  تفاھم نامه همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران با صندوق توسعه فناوری ھای نوین در راستای اجرای مصوبه دولت با حضور بھادری جھرمی سخنگوی دولت  در اینوتکس 2024 منعقد شد.
به  گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ؛ در چھارمین روز از نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (INOTEX2024) با ھدف ایجاد بستر صدور ضمانت نامه ارزی دولت برای حوزه دانش بنیان و فناور در راستای جذب سرمایه گذاری ارزی، تفاھم نامه مابین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق توسعه فناوری ھای نوین به امضا رسید. در این مراسم علی بھادری جھرمی؛ سخنگوی دولت، سید مھدی یوسفی نژاد؛ معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران، مھدی صفاری نیا؛ رئیس پارک فناوری پردیس، سید روح الله میرامینی؛ مدیرعامل صندوق توسعه فناوری ھا و جمعی از معاونین و مدیران این نھادھا حضور داشتند. علی بھادری جھرمی؛ سخنگوی دولت با اشاره به تعامل موثر این دو صندوق در ایجاد مسیر جدید صادراتی حوزه فناوری و دانش بنیان و جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: دولت نیز با مصوبات جدید به دنبال ایجاد چنین بسترھایی است تا مسیر صادرات محصولات دانش بنیان و فناور و جذب سرمایه گذار خارجی ھموار شود. وی از مصوبه اخیر دولت برای نقش آفرینی بھتر صندوق ضمانت صادرات و حمایت بیشتر دولت از صادرات محصولات دانش بنیان خبر داد و افزود: با مصوبه اخیر دولت، صندوق ضمانت صادرات می تواند برای  صندوق ھای پژوھش و فناوری ضمانت نامه صادر کند. این مصوبه زمینه حمایت بیشتر وزارت صمت از سرمایه گذاری صادراتی حوزه دانش بنیان و فناور را فراھم می کند.
سید مھدی یوسفی نژاد؛ معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به ظرفیت ھای شکل گرفته در صندوق توسعه فناوری ھای نوین در تامین مالی حوزه فناوری و تفاھم نامه این دو صندوق اظهار داشت: ماموریت اصلی صندوق ضمانت صادرات حمایت از صادرات غیرنفتی و تسھیل استفاده از منابع ارزی و ریالی برای صادرات کالا و پوشش ریسک خریداران و سرمایه گذاران خارجی است. در این راستا امروز تفاھم نامه خوبی را با صندوق توسعه فناوری ھای نوین داشته ایم که بتوانیم این ماموریت مھم را در حوزه دانش بنیان نیز اجرایی کنیم. وی ھمکاری در حوزه کرادفاندینگ ارزی-ریالی صندوق توسعه فناوری ھای نوین را یکی از بخش ھای مھم این تفاھم نامه دانست و افزود: تجمیع سرمایه ھای خرد ارزی و ریالی توسط کراد فاند جدید این صندوق با نام (نوین کراد) و استفاده از این منابع برای پروژه ھای دانش بنیان صادرات محور، توسعه ظرفیت صادرات را به ھمراه خواھد داشت. بر این اساس ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی داریم که ضمانت و تضامین لازم را به شرکت ھای دانش بنیان و سایر صادرکنندگان فعال در این حوزه که طرح آنھا منجر به صادرات کالا در آینده می شود صادر کنیم.  یوسفی نژاد در خصوص سھم شرکت ھای دانش بنیان و فناور از مشتریان صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان کرد: سھم صندوق ضمانت صادرات از تضمین شرکت ھای دانش بنیان در سالھای اخیر اندک بوده است، اما به دلیل مصوبه حمایتی تصویب شده توسط ھیات مدیره این صندوق در ماه ھای اخیر حرکت خوبی اتفاق افتاده است.
 محمد کلاهی؛ معاون اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوری ھای نوین نیز در خصوص این تفاھم نامه گفت: تفاھم نامه ای که امروز در حضور سخنگوی دولت بین صندوق توسعه فناوری ھای نوین به عنوان صندوق پیشتاز در حوزه فناوری کشور و صندوق ضمانت صادرات ایران  به امضا رسید، دریچه جدیدی برای صدور ضمانت نامه ھای صادراتی شرکت ھای دانش بنیان است. وی با تشریح برخی مفاد این تفاھم نامه خاطرنشان کرد: این ھمکاری در خصوص صدور ضمانت ھای ارزی مشتریان و شرکت ھای دانش بنیان و فناوری است که از سوی صندوق توسعه فناوری ھای نوین به صندوق ضمانت صادرات معرفی می شوند و به زودی با صدور اولین ضمانت نامه ھا این همکاری عملیاتی می شود. وی با اشاره به ایجاد نخستین کرادفاند ارزی-ریالی کشور با عنوان نوین کراود به ھمت صندوق توسعه فناوری ھای نوین افزود: ھمواره دغدغه سرمایه گذاران خارجی این است که اصل سرمایه آنھا توسط یک نھاد معتبر تضمین شود تا ضمن رفع دغدغه به سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان و فناور ترغیب شوند. از این رو و با اخذ موافقت اصولی نخستین سکوی تامین مالی جمعی ارزی و ریالی کشور توسط صندق توسعه فناوری ھای نوین به زودی با رونمایی وزیر محترم اقتصاد فعالیت خود را آغاز می کند. کلاهی خاطرنشان کرد: رونمایی از این سکو و تفاھم نامه با صندوق ضمانت صادرات این دغدغه را برای سرمایه گذاران ارزی چه در داخل کشور چه سرمایه گذاران خارجی مرتفع می کند. به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی از طریق ضمانتی که صندوق ضمانت صادرات برای سرمایه پذیران به ذینفعی سکوی تامین مالی جمعی نوین کراود صادر می کند، حفظ اصل سرمایه آنھا تضمین و امکان سرمایه گذاری بی دغدغه بر روی پروژه ھای دانش بنیان توسط آنھا فراھم می شود. وی یادآور شد: این ھمکاری برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است و با این اتفاق مھم، امکان تامین مالی جمعی و تضمین سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده است تا دغدغه ریسک سرمایه گذاری ارزی در این پروژه ھا را نداشته باشند.
کلمات کلیدی
صندوق ضمانت صادرات ایران
INOTEX2024
نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری
صندوق توسعه فناوری ھای نوین
دانش بنیان و فناور
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ
این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.
صندوق ضمانت صادرات ایران حامی صادر کنندگان محترم از تمامی نقاط ایران