اعتبارسنجی خریداران خارجی

ارائه خدمات پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت اعتباری خریداران می باشد. صندوق ضمانت صادرات ایران ظرف چند سال اخیر، با برقراری ارتباط با موسسات اعتبارسنجی خارجی در سطح بین المللی، امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی را برای خود فراهم نموده و با تجزیه و تحلیل گزارشات اعتباری واصله، اقدام به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی حسب درخواست صادرکنندگان متقاضی نموده است. انجام فرآیند اعتبارسنجی خریداران خارجی با بررسی توانایی بازپرداخت بدهی خریداران خارجی و تعیین سقف اعتباری، مرحله مقدماتی صدور انواع بیمه نامه های کوتاه مدت (خاص، خرید دین و کل گردش صادرات) و در برخی موارد بیمه نامه های بلند مدت می باشد. این فرآیند در اداره اعتبارسنجی خارجی صورت می پذیرد.
 
واجدین شرایط :

عموم صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات و شرکتهای کارگزار صندوق
مدت زمان مورد نیاز جهت اعتبارسنجی خریدار یا بانک خارجی:
مدت زمان انجام اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار جهت شرکت خریدار یا بانک خارجی در کشور خریدار، ۱۰-۷ روز کاری و در خصوص کشورهای عراق، افغانستان و منطقه CIS (ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان) ۱۵-۱۰ روز کاری به طول می انجامد.


زمان و روزهای ارائه خدمت: از ساعت ۸ الی ۱۶ در روزهای شنبه الی چهارشنبه

نحوه ارائه درخواست :

تکمیل و ارسال دریافت فرم درخواست اعتبارسنجی خریدار خارجی می توانید درخواست خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی به آدرس creditreports@egfi.org و یا از طریق دورنگار به شماره های ۸۸۷۳۳۳۷۶ و ۸۸۷۳۸۵۷۰ ارسال نمایید. همچنین با ثبت نام و ورود به سایت می ‌توانید درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۸۸۷۳۸۵۶۹ و۸۸۷۳۸۵۷۰ تماس حاصل فرمایید.

نحوه محاسبه هزینه اعتبارسنجی خریدار یا بانک خارجی: هزینه موسسه اعتبارسنجی+هزینه اداری

سقف اعتبار: حداکثر مبلغی است که با توجه به ریسک عدم بازپرداخت بدهی از سوی خریدار خارجی (احتمال قصور) با استفاده از الگوهای مصوب تعیین می‌گردد. مدت اعتبار سقف تعیین شده ۶ ماه پس از تاریخ اعلام سقف به متقاضی اعتبارسنجی بوده و تعهد صندوق جهت پوشش زیان حاصل از قصور خریدار، در قبال اخذ بیمه نامه توسط متقاضی می باشد.

 فرآیند اعتبارسنجی خریداران خارجی:

فرآیندی است که درآن وضعیت اعتباری خریدار خارجی و توان مالی آنها جهت بازپرداخت بدهی با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی موجود در گزارش اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و منجر به تعیین سقف اعتباری برای خریداران می گردد. هدف کلی اعتبارسنجی خریداران خارجی، اندازه گیری احتمال قصور این خریداران در ایفای تعهدات و بررسی توانایی بازپرداخت به موقع بدهی به صادرکنندگان، با تعیین رتبه و سقف اعتباری برای آنان می باشد.

این فرآیند ازطریق خرید گزارشهای اعتباری از موسسات اعتبارسنجی در نقاط مختلف دنیا، ترجمه گزارش و تجزیه و تحلیل محتویات آن یا بررسی مستقیم صورتهای مالی شرکت خریدار، اخذ شده از متقاضی اعتبارسنجی صورت می گیرد، که نهایتاً براساس الگوهای اعتبارسنجی مصوب منجر به تعیین  سقف اعتبار جهت ارائه پوشش بیمه ای می گردد. هزینه اخذ گزارشات از موسسات اعتبارسنجی طی نامه رسمی در صورت ارسال فرم درخواست اعتبارسنجی خریدار خارجی به متقاضی اعلام می گردد.
 
صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.

مشاهده لیست دفاتر کارگزاری