کتابچه راهنمای خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران


 علی‌رغم نقش چشمگیر صادرات در رشد اقتصادی کشورها، بسیاری از فعالان عرصه تجارت به دلیل خطرات موجود در صحنه تجارت بین ‌الملل، بویژه ریسک عدم بازپرداخت وجوه کالا و خدمات از سوی خریداران خارجی، تمایلی به حضور در صحنه ‌های بین‌ المللی ندارند. به منظور رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادرکنندگان با ریسک‌های اعتبار صادراتی و متعاقباً رونق صادرات، دولت‌های جهان اقدام به تاسیس صندوق‌های ضمانت صادرات نموده اند. این قبیل شرکت‌های بیمه، عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریسک‌هایی را پوشش می‌ دهند که جهت آنها، حمایتی از سوی شرکت‌های بیمه تجاری صورت نمی‌ پذیرد.  
در ایران نیز، صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صادرکنندگان ایرانی در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود در صحنه بین‌ الملل و نیز تامین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت‌ صادراتی آنها تاسیس شده است. در کتابچه حاضر تلاش گردیده تصویری کلی از محصولات بیمه ه‌ای، ضمانتنامه های و سایر خدمات این نهاد دولتی جهت صادرکنندگان محترم ارائه شود؛ ضمن آنکه امکان دستیابی به توضیحات تکمیلی، از طریق تماس با کارشناسان بخش‌های مختلف صندوق مهیا خواهد بود.


 
دانلود کتابچه راهنمای خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران