اعتبار بانکی ( ریالی و ارزی)

ضمانت‌نامه ‌اعتبار بانکی عبارت است از سند تعهدآوری که بعنوان وثیقه مورد درخواست‌ اعتباردهندگان (‌بانک‌ها و موسسات اعتباری ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده  از سوی صندوق  به عنوان ضامن ‌به نفع اعتباردهنده بصورت ریالی و یا ارزی(با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر می‌گردد .

 واجدین شرایط اخذ ضمانت‌نامه‌ اعتبار بانکی :

صادرکنندگان ایرانی که در مرحله قبل از حمل نیاز به سرمایه در گردش و منابع مالی ریالی و ارزی داشته و موسسات مالی و اعتباری اقدام به تامین مالی متقاضی می نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی:

۱.   درخواست کتبی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی خطاب به صندوق حاوی اطلاعاتی از قبیل: اصل مبلغ تسهیلات،نرخ سود، مدت اعتبار، نوع قرارداد تسهیلات(مشارکت مدنی یا فروش اقساطی و یا هرگونه قرارداد تسهیلاتی قابل تمدید) و میزان پوشش درخواستی اعتبار دهنده( حداکثر ۱۰۰% اصل و سود تسهیلات ).
۲. ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده .
۳. اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۴. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .
۵. اصل و تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار .
۶. اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار( کارخانه و دفتر ) .
۷. صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت، تصویر اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سه سال اخیرو اظهار نامه ارزش افزوده فصلی سال جاری.
۸. لیست اکسل کلیه پروانه‌های صادراتی مربوط به سه سال اخیر (همراه با تاریخ، شماره کوتاژ، کد گمرک ورودی و مبلغ ) هر سال یک صفحه جداگانه و برای هر سال چند فقره بارنامه حمل کالای صادراتی    
۹. گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر بلامانع بودن اعطای تسهیلات(در صورتی که گواهی مورد اشاره به سیستم بانکی ارائه گردیده است تصویر آن نیز مورد قبول می‌باشد).
۱۰. اصل و تصویر اعتبار اسنادی گشایش یافته به نفع متقاضی یا قرارداد فروش خارجی .
۱۱. اصل و تصویر جواز تاسیس/ پروانه بهره برداری درخصوص واحدهای تولیدی( در صورت وجود).
۱۲. کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان (در صورت وجود ).
۱۳. اصل و تصویر گواهی عضویت در CD صادرکنندگان (در صورت وجود).
۱۴. کد اقتصادی
۱۵. آخرین لیست بیمه پرسنلی
۱۶. هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/ انجمن‌های تخصصی، لوح‌های تقدیر، صادر کننده نمونه و ....
۱۷. تکمیل و ارائه فرم‌های ضمیمه .

در صورتی‌که متقاضی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌نماید لازم است مدارک ذیل را نیز ارائه نماید ‌:
الف)- اصل و تصویر صورت وضعیت های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی ۵ سال اخیر
ب)- قرارداد انجام کار ، قرار داد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح .
ج)- رتبه بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مجوزهای قانونی مرتبط
 
نکته:  در صورت معرفی ضامن ازسوی متقاضی ارائه برخی مدارک فوق توسط ضامنین الزامی می‌باشد .

لازم به ذکر است  که مدارک مذکور عمومی بوده و حسب مورد با توجه به  ماهیت حقوقی ( شخصیت  حقیقی/ حقوقی) متقاضی ، فعالیت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی،  فهرست مدارک متفاوت بوده و به صورت تفکیک شده دراختیار ایشان، قرار می‌گیرد .
 
فرایند اعتبارسنجی
۱. دریافت درخواست کتبی ذینفع
۲. تشکیل پرونده و اعتبارسنجی از صادرکننده در صندوق
۳. بررسی پرونده اعتبارسنجی در ارکان تصمیم گیر(کمیته فنی اعتباری و هیات مدیره)

 مدت زمان انجام کار:
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده اعتباری (در اختیار متقاضی) و انجام بازدید میدانی حسب مورد، گزارش اعتبارسنجی تنظیم و در دستور کار ارکان تصمیم گیر حسب مورد، قرار می گیرد.

 فرم های مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه اعتباری بانکی برای اشخاص حقیقی

فرم های مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه اعتباری بانکی برای اشخاص حقوقی
 
صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.
مشاهده لیست دفاتر کارگزاری