سیاست های کلی سازمانچشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ( VISION ) : رسیدن به جایگاه برترین، حرفه‌ای‌ترین و اثر بخش‌ترین ECA در سطح منطقه آسیای جنوب غرب

مأمـوریت | MISSION

حمایت و پشتیبانی از صادرات جمهوری اسلامی ایران از طریق:
- بیمه و تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی
- ایجاد تسهیلات‌ و سرمایه‌گذاری لازم به منظور توسعه صادرات با کمترین هزینه و با استفاده بهینه از منابع موجود

ارزش‌های محوری | CORE VALUES

- نوآوری، پویایی، شفافیت و بهبود مستمر فرآیندها و خدمات با تمرکز بر مشتری مداری و شایسته ‌سالاری
- پای‌بندی به قوانین و مقررات و اخلاق حرفه‌ای
- نظم و دقت توأم با مشارکت، تعقل و تدبر در امور
- تعهد، تعالی، صداقت، سخت‌کوشی و پای‌بندی به اصول اخلاق اسلامی
- رعایت حقوق و شئون و پاسخگویی به هنگام به مشتریان، کارکنان و سهامداران صندوق

سیاستها و خط مشی‌ها | POLICIES

- استفاده از تمام ظرفیت قانونی صندوق در راستای توسعه صادرات کشور
- تأکید بر برنامه‌های با دوره اعتبار میان و بلندمدت
- توسعه همکاری با صندوقهای توسعه صادرات، اتحادیه‌ها، تشکلها و سایر نهادهای صادراتی
- تقویت همکاری با سیستم بانکی درجهت توسعه اعطای اعتبارات صادراتی
- هماهنگی و ارتباط نزدیک با سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی صادرات
- حضور گسترده در استان‌های صادراتی به منظور افزایش ضریب نفوذ پوشش در استانها
- ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ استفاده از پوشش‌های اعتبار صادراتی در کشور
- تقویت توان کارشناسی و کسب دانش روز صنعت بیمه و تضمین اعتبار صادراتی و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در کارکنان با هدف ارتقاء بهره‌وری
- تلاش برای اعمال نظرات صندوق درخصوص هدفمند کردن اعطاء اعتبارات صادراتی در سیاستگذاری صادرات کشور
- بهبود مستمر سیستمها و روشهای انجام کار و مهندسی مجدد فرآیندها در صورت لزوم
- توسعه فعالیتهای سرمایه‌گذاری

اهداف کلان | MAIN GOALS

- تسهیل، ترغیب و توسعه صادرات ج.ا.ایران و افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی
- دستیابی به عملکرد مناسب از طریق رعایت اصول «حکمرانی مطلوب شرکتی “Good Governance” در راستای تعالی سازمانی»
ارائه عملکرد حرفه‌ای بیمه اعتبار صادراتی و ارتقاء دانش منابع انسانی در حد استاندارد جهانی