فرم ثبت شکایت، پیشنهادات و ارائه گزارش


مراجعه کننده محترم درصورت تکمیل اطلاعات شخصی ضمن حفظ و محرمانه نگه داشتن اطلاعات جنابعالی/ سرکار عالی نتیجه اقدام با استفاده از کد رهگیری، قابل پیگیری خواهد بود.
خواهشمند است به منظور بررسی موضوع شرح گزارش بطور کامل و مستدل ارائه گردد.
* نوع شکایت
* نام * نام خانوادگی
* استان * پست الکترونیک
تلفن همراه * عنوان
* شرح
فایل پیوست
کد امنیتی
 

پیگیری شکایت، درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات

* کد پیگیری
کد امنیتی