بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران

بازدیدکنندگان محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران را به استحضار می‌رساند:

·         این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما از طریق سامانه رسیدگی به شکایات می‌ باشد.

·         برای برقراری ارتباط با مدیرعامل، روابط عمومی و تشریفات و سایر حوزه ها به بخش ارتباط با ما مراجعه نمایید.

·         تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس می‌ باشد.